Om typeetting

- Sep 10, 2018-

Noen klint kjenner ikke sportsklærens prosess. De fleste tror at designens neste skritt er utskrift, faktisk er det ikke. Det riktige neste trinnet bør være typegodkjenning. Her er basketballbukser, og når vi er ferdig med å skrive, vil vi skrive ut varene

basketball pants typesetting.jpg